IURIS RATIO - profesionálne analýzy a sprostredkovanie právnej pomoci

Komplexná odborná pomoc

-legálne vymáhanie pohľadávok a analýza dlžníkov

-zaistenie majetku dlžníka pre náhradu škody

-príprava mimosúdnych dohôd a súdnych žalôb

-spracovanie podnetov pre trestné stíhanie

-náhrady škody pre poškodených v trestnom konaní

-investigatívne analýzy a zabezpečenie dôkazov a odborných posudkov pre obvinených a obhajcov